tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

STANISŁAWA KRZYSTOLIK

Serdeczne podziękowania składa:
Żona z Rodziną

Dnia 1 lutego 2020 r. przeżywszy lat 68 zmarł

Ś.p.

STANISŁAW KRZYSTOLIK

Msza Żałobna

odprawiona zostanie w Kościele Wszystkich Świętych
w dniu 8 lutego 2020 r. o godz. 9:00
Urna z prochami zmarłego zostanie złożona
na cmentarzu Świętej Jadwigi
o czym zawiadamia pogrążona w smutku
Żona z Rodziną