tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

MARIUSZA SAJDOK

Serdeczne podziękowania składają:
Żona, Dzieci, Rodzice i Rodzina

Dnia 31 lipca 2019 r. przeżywszy lat 47 zmarł

Ś.p.

MARIUSZ SAJDOK

Msza Żałobna

odprawiona zostanie w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Pszczynie
w dniu 3 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00
Urna z prochami zmarłego zostanie złożona
na cmentarzu Świętej Jadwigi
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Żona, Dzieci, Rodzice i Rodzina