tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

STANISŁAWY TOTA

Serdeczne podziękowania składa:
Syn z Dziećmi

Dnia 8 października 2023 r. przeżywszy lat 85 zmarła

Ś.p.

STANISŁAWA TOTA

Msza Żałobna

odprawiona zostanie w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie
w dniu 11 października 2023 r. o godz. 11:00
Urna z prochami zmarłej zostanie złożona
na cmentarzu w Bytomiu ul. Piekarska
o czym zawiadamia pogrążony w smutku
Syn z Dziećmi (zamiast kwiatów prosimy o datki na Hospicjum O. Pio-zbierane po mszy)