tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

ŁUCJANA GŁOGOWSKIEGO

Serdeczne podziękowania składają:
Żona, Syn i Córka z Rodzinami

Dnia 24 sierpnia 2022 r. przeżywszy lat 77 zmarł

Ś.p.

ŁUCJAN /LUCUŚ/ GŁOGOWSKI

Msza Żałobna

odprawiona zostanie w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie
w dniu 27 sierpnia 2022 r. o godz. 16:15
Urna z prochami zmarłego zostanie złożona
na cmentarzu Świętej Jadwigi
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Żona, Syn i Córka z Rodzinami