tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

MARKA KOBIÓRA

Serdeczne podziękowania składają:
Żona z Dziećmi i Córka Ola z Rodziną

Dnia 16 sierpnia 2022 r. przeżywszy lat 50 zmarł

Ś.p.

MAREK KOBIÓR

Ceremonia Pogrzebowa

odprawiona zostanie na cmentarzu
ewangelickim
w dniu 20 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Żona z Dziećmi i Córka Ola z Rodziną