tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

KRZYSZTOFA SKOWRONEK

Serdeczne podziękowania składa:
Brat z Rodziną

Dnia 1 kwietnia 2021 r. przeżywszy lat 39 zmarł

Ś.p.

KRZYSZTOF SKOWRONEK

Ceremonia Pogrzebowa

odprawiona zostanie na cmentarzu
Wszystkich Św.
w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10:15
o czym zawiadamia pogrążony w smutku
Brat z Rodziną