tel. 32 210 46 01

PODZIĘKOWANIE

za wyrażone współczucie, złożone wieńce oraz udział w pogrzebie

Ś.p.

ROMANA SOJKA

Serdeczne podziękowania składają:
Syn i Córka z Rodziną

Dnia 13 stycznia 2021 r. przeżywszy lat 64 zmarł

Ś.p.

ROMAN SOJKA

Msza Żałobna

odprawiona zostanie w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie
w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 13:00
Urna z prochami zmarłego zostanie złożona
na cmentarzu Świętej Jadwigi
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Syn i Córka z Rodziną